Go to Top

Condicions d’ús

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa que és titular del lloc web www.golfalesescoles.com. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa de les següents dades:
El titular d’aquest lloc web és FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, amb CIF V08723025 i domicili social a C/ TUSET Nº 32 – 8 A, 08006 BARCELONA, inscrita en el Registre de Federacions amb el número d’inscripció 1429. L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és: golfalesescoles@catgolf.com

USUARI I RÈGIM DE RESPONSABILITATS
La navegació, accés i ús pel lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF atorga la condició d’usuari, per la qual s’accepten, des de la navegació pel lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.
El lloc web de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:
– La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF per a l’accés a certs continguts o serveis oferts per la web.
– L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

POLÍTICA D’ENLLAÇOS I EXEMPCIONS DE RESPONSABILITAT
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF no es fa responsable del contingut dels llocs web als quals l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercir cap tipus de control sobre el contingut d’altres llocs de la xarxa. Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de llocs aliens a la seva propietat als quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF declara haver adoptat totes les mesures necessàries per evitar qualsevol dany als usuaris del seu lloc web, que poguessin derivar-se de la navegació pel seu lloc web. En conseqüència, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant en allò referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús del mateix. Aquestes modificacions podran realitzar-se a través del seu lloc web per qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES
Una Cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a una pàgina web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que contingui i de la forma en què utilitzi el seu equip, poden utilitzar-se per reconèixer a l’usuari.
Segons el que disposa l’article 22.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE), pel qual s’ha d’informar als usuaris sobre la utilització de dispositius d’emmagatzematge i recuperació de dades en equips terminals, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa que en accedir al present domini web www.golfalesescoles.com, no s’instal·laran cookies en els seus equips. En el cas que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF decideixi utilitzar aquests dispositius, procedirà a informar als seus usuaris.

PROTECCIÓ DE DADES
De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recollides per FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, mitjançant els formularis situats a les seves pàgines, seran inclosos en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.
Així mateix, FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: C/ TUSET Nº 32 – 8 A, 08006 BARCELONA.
Mentre l’usuari no comuniqui el contrari a FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF, aquesta entendrà que les seves dades no han estat modificades, que l’usuari es compromet a notificar qualsevol variació i que FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF té el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF per si mateixa o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web, així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu, imatges, so, àudio, vídeo, programari o textos; marques o logotips, combinacions de colors, estructura i disseny, selecció de materials utilitzats, programes d’ordinador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc.), titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Seran per tant, obres protegides com a propietat intel·lectual per l’ordenament jurídic espanyol, essent aplicables tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya.
Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.
L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF. Podrà visualitzar els elements del portal i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ
FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF es reserva, així mateix, la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda del seu lloc web i continguts, o per l’incompliment de les presents condicions.
La relació entre l’usuari i el prestador es regirà per la normativa vigent i d’aplicació al territori espanyol. De sorgir qualsevol controvèrsia les parts podran sotmetre els seus conflictes a arbitratge o acudir a la jurisdicció ordinària complint amb les normes sobre jurisdicció i competència sobre aquest tema. FEDERACIÓ CATALANA DE GOLF té el seu domicili a BARCELONA, Espanya.