Go to Top

Golf a Catalunya

1. CAMPS DE GOLF

• Catalunya disposa de 43 camps de golf
(21 a Barcelona, 13 a Girona, 5 a Tarragona, 3 a Lleida i 1 a Andorra).

kieser
2. LLICÈNCIES
• El golf és un esport popular a l’abast de tothom
• Catalunya compta amb més de 32.000 llicències.
• Hi ha un ventall d’edats molt gran, un 5%son menors de 16 anys.
• El golf es el 4t esport en nombre de federats, per darrere del futbol, la cacera i el bàsquet.
golfcat03

3. MEDI AMBIENT
El golf és un esport sostenible i respectuós amb el medi ambient, ja que fa servir aigua depurada i regadiu informatitzat. La gespa consumeix poca aigua. Als camps de golf, hi viuen diverses espècies d’animals: esquirols, aus, conills, porcs senglars, etc; i tot tipus de flors i plantes. A més a més, els camps de golf ajuden a extingir incendis, ja que els bombers capten aigua de les basses que hi ha. Moltes vegades actuen de tallafocs.

4. IMPACTE ECONÒMIC
• Genera 3.200 milions d’euros a l’any a l’estat espanyol.
• Espanya és el 2n país europeu en increment de federats.

5. TURISME
• Representa a Espanya 1.280 milions d’euros.
1.000.000 turistes vénen anualment amb motiu del golf.
• Un jugador estranger s’hi està una mitjana de 8 dies, i un d’espanyol 4.
• La despesa mitjana de cada jugador es de 340 euros al dia.